Om Svar Anhålles

är ett frågespel som är speciellt konstruerat för dig som egentligen inte gillar frågespel.

Om Svar Anhålles är ett sällskapsspel med frågor precis som många andra spel på marknaden. Skillnaden är att Om Svar Anhålles innehåller en "knorr" som gör det roligt även för de som hellre spelar andra sällskapsspel än kunskapsspel.